آخرین خبر/ متن ترانه:
عشق تو، عشق بچگیام بود
شونه‌هات، پاتوق خستگیام بود
حرف آخرت، زندگیمو حراج کرد
رفتی و عشق من، ازدواج کرد
حسمو، ترانه کردم و خوندم
احساسمو، به گوش همه من رسوندم
اومدی، تو چشام می‌گی فراموش کن
عشق من نه، حالا بشین و تو گوش کن
گوش کن ...

وقتی حال خوبی داری
باید بفهمی، باید درکش کنی
می‌رم، تا آسمونا، دیگه نمی‌تونی حتی لمسم کنی
می‌رم، مال تو نباشه قلبم
مال تو نباشه روحم
مال تو نباشه جسمم
می‌رم، به همه بگی مال من بود
این آهنگش برا من بود
بگی عشق خودم بود
می‌رم...

حیف از اون لحظه‌هایی که طی شد
کاش می‌شد بازم، مثل سابق شد
رفتنت، جوری دلمو شکست که
کل شهر، با صدام عاشق شد

اومدی، تو چشام می‌گی فراموش کن
عشق من نه، حالا بشین و تو گوش کن
گوش کن...

وقتی، حال خوبی داری
باید بفهمی، باید درکش کنی
میرم، تا آسمونا، دیگه نمی‌تونی حتی لمسم کنی
میرم، مال تو نباشه قلبم
مال تو نباشه روحم
مال تو نباشه جسمم
میرم، به همه بگی مال من بود
این آهنگش برا من بود
بگی عشق خودم بود
میرم...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید