آخرين خبر/ متن آهنگ : سادست عشق يه اتفاق افتادست که دلم کم بابتش نشکست اما پيش اون بي ارادست سادست ديدمت اي واي عقل از سرم افتاد تب تند نفسات آخر شکستم داد بودنم انگار رفتنو يادت داد ميريم برو عزيزم هر چه بادا باد حالا هي برو حالا هي بگرد تا يه جايي که نشه کاري کرد شايد دوريمون راه چاره شد شايد عاشقت يه ستاره شد درد نديدنت برام کم نبود چه حيف عشق من عاشقم نبود تو تنهاييات تو تنهاييام خودت با خودت منم با خدا سادست که بفهمي من حواسم هست که تهش ميرسي به بن بست که منو ساده بدي از دست سادست گفتي دنياتم اما چه دنيايي من تو تنهايي اسيرم تو کجاهايي واسه تو وقتي آخر اين دنياست که بفهمي يکي دنياشو برات ميخواست حالا هي برو حالا هي بگرد تا يه جايي که نشه کاري کرد شايد دوريمون راه چاره شد شايد عاشقت يه ستاره شد درد نديدنت برام کم نبود چه حيف عشق من عاشقم نبود تو تنهاييات تو تنهاييام خودت با خودت منم با خدا

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد