مهر/ مديرعامل خانه موسيقي چند روز پس از شيوع ويروس کرونا در کشورمان از دولت خواست تا براي موضوعات معيشتي هنرمندان در اين شرايط چاره انديشي کند. حميدرضا نوربخش مديرعامل خانه موسيقي گفت: بسياري از فعاليت‌هاي موسيقي پس از شيوع ويروس کرونا تعطيل شده اندو اکنون دغدغه جدي خانه موسيقي معيشت هنرمندان است که دولت بايد براي آن چاره‌اي بينديشد. در حال حاضر اتفاق ناگواري همه کشور را تحت تأثير قرار داده است که به مثابه يک شوک براي کشور بوده است. ضمن اينکه همه مي‌دانيم که ماه‌هاي پاياني سال فعاليت همه صنوف به خصوص فعاليت‌هاي موسيقي شدت مي‌گيرد اما متأسفانه با اين اتفاقي که افتاد همه چيز مختل شد، همه دچار مشکل شدند و جامعه هنري و موسيقي کشور هم از اين موضوع مستثني نبود. فعاليت‌هاي موسيقي هم به اين دليل که با مخاطب و اجتماع سروکار دارد بيشتر آسيب ديده و فعاليت‌هاي اهالي موسيقي و به خصوص کنسرت‌هاي موسيقي عملاً ميسر نيست. وي با اشاره به مختل شدن حوزه آموزش موسيقي نيز گفت: بسياري از آموزشگاه‌ها و کلاس‌هاي موسيقي عملاً تعطيل شده اند که اين مسأله بسيار جدي و مهمي است. از طرفي هم معلوم نيست اين مسأله تا چه زماني ادامه دارد. در اين مدت تماس‌هايي از سوي هنرمندان داشتيم نگراني‌هايشان ابراز کرده و مي‌کنند. مديرعامل خانه موسيقي با اشاره به گردش اقتصادي ناچيز آموزشگاه‌هاي موسيقي گفت: آموزش موسيقي به آن معنا کار اقتصادي نبوده و نيست و آموزشگاه‌ها به زحمت خودشان را سرپا نگه داشته‌اند و بحران مخاطب هميشه وجود داشته است. ممکن است يک يا دو آموزشگاه توانسته باشند خوب کار کنند اما در کل وضعيت خوبي ندارد. از سوي ديگر دامنه اين تعطيلي‌ها و فعاليت‌هاي موسيقي تمام شهرها را گرفته و فقط مختص تهران نيست. شهرستان‌ها که به زحمت سرپا بودند و با مضيقه‌هاي بسياري روبرو هستند. حتي بسياري از آموزشگاه‌ها براي پرداخت اجاره ملکشان مشکل دارند، بسياري ثبت نام ترم‌هاي جديد ندارند و مدرسان موسيقي که معيشت‌شان از اين طريق بوده و راه ديگري ندارند با مشکل روبرو هستند. نوربخش در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: در بخش‌هاي پاپ کنسرت‌هايي بود که درآمد زايي داشت اما در بخش کلاسيک و نواحي به آن معنا رونق اقتصادي وجود نداشت بنابراين آموزش بخشي بود که اين‌ها مي‌توانستند فعاليت کنند که الان با تهديد جدي روبرو شده‌اند. در واقع الان کل جامعه موسيقي درآمدزايي ندارند.پس بايد به اين مساله به طور جدي انديشيد و از مجموعه دولت و شخص وزير محترم فرهنگ و ارشاد خواهش جدي داريم فکري براي بخش موسيقي بکنند. بايد براي براي جبران اين خسارت‌ها و تأمين معيشت هنرمندان موسيقي با تاکيد بر بخش‌هاي آسيب‌پذير فکري اساسي کنند و چاره‌اي بيانديشند. به هر حال اين دغدغه جدي خانه موسيقي است. اميدواريم از اين ورطه عبور کنيم و هرچه زود تر اين مساله تمام شود. چرا که اگر ادامه يابد تبعات بعدي هم دارد. تا همه چيز به روال عادي برگردد بسيار طول مي‌کشد. الان اولويت‌هاي مردم چيز ديگري است اول سلامت و بعد معيش يت است و همه اين موضوعات را کنار مي‌گذاريم مي‌بينيم که بخش موسيقي نياز به يک تمهيد جدي دارد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد