آخرين خبر/ موزيک شبانگاهان با صداي عبدالحسين مختاباد 

متن ترانه 
شـبـانگاهـان تا حـريـم , فلک چون زبانـه کشد سوز آوازم
شـرر ريـزد بـي­امـان بـه دل سـاکـنـان ,فلک نـالـه سازم♪♭ !!
دل شـيـدا حـلـقـه را شـکـنـد, تـا بـرآيـد و راه سفر گيرد♪♭ !!
مگر يکدم گرم و شعله فشان ,تا به بام جهان بال و پر گيرد

 
خـوشـا اي دل بال و پر زدنت, شعله ­ور شدنت در شبانگاهي
بـه بـزم غـم ديـدگان, تـري جـان پـر شـرري شعله آهي♪♭ !!
بيا ساقـي تا بـه دست طلب گيرم ,از کف تو جام پي در پي♪♭ !!
بـه داد دل اي قـرار دلم ,نـوبـهـار دلم مي­رسـي پـس کي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar