آخرين خبر/کي ميتونست غمو از من بگيره
اصلا نميره يادم

ميخوام دنيا دوباره مارو ببينه با هم
توي روزاي سرد و تاريک و سياهم
تو شدي ماهم

نفس من ديگه به نفساي تو بنده
کي ميتونه حتي شبيهت بخنده
تو نباشي کنارم کيو دارم بي قرارم

نفس من ديگه به نفساي تو بنده
کي ميتونه حتي شبيهت بخنده
تو نباشي کنارم کيو دارم بي قرارم

منم آروم آروم آروم خودم مث قلبم عاشق شدم
خودمو يادم رفته ديگه ثانيه ثانيه فکر توام

توي حرف حرف حرف حرفام تويي
تنها کسي رو که ميبينه چشمام تويي

شک ندارم اونيو که
بيشتر از همه ميخوام تويي

نفس من ديگه به نفساي تو بنده
کي ميتونه حتي شبيهت بخنده
تو نباشي کنارم کيو دارم بي قرارم

نفس من ديگه به نفساي تو بنده
کي ميتونه حتي شبيهت بخنده
تو نباشي کنارم کيو دارم بي قرارم

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar