آخرین خبر/ با آرزوی شفای برای استاد عثمان محمدپرست که روز گذشته در بیمارستان بستری شدند.

امید آنکه دوباره نوای دوتار ایشان خراسان را عطرآگین کند....

ای خواف شگفت روزگاری داری
 درد و غم و رنج بی شماری داری

محروم و بدون غمگساری اما
عثمان و دوتار بی قراری داری


به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar