آخرین خبر/ آهنگ لری غمگین حسین فرجی بنام ملان ملاوان شیرین ملاوان


متن آهنگ لری ملایم شیرین ملاوان حسین فرجی


فرهاد جا نکین ایمان دینت فرهاد جا نکین ایمان دینت
فرهاد جانزاری ایمان ودینت رو

بانه چاه واکن سیل که شیرینت عزیز سیل که شیرینت
بالای چاه را باز کن و به شیرینت نگاه کن

ملان ملاوان شیرین ملاوان دل اژاه سنین شیرین مه تاوان عزیز شیرین مه تاوان
ناله نکن شیرین تو دل کندی ازش شیرین ماه تابان

صدای بیشه زن نی وه بیستون صدای تیشه زن نی وه بیستون
صدای بیشه زن از بیستون نمی آید

صدای غمم ناله ی ناز خاتون عزیز ناز خاتون
صدای غمم صدای ناز خاتون(منظور شیرین)

ملان ملاوان شیرین ملان ملاوان دل اژ اه سنین شیرین مه تاوان عزیز شیرین مه تاوان
شیرین پی فرهاد شیون زاری که شیرین پی فرهاد شیون زاری که

شیرین بدونه فرهاد ناله وزاری کن
کولیی بیستون وه اشک جاری کی کولیی بیستون وه اشک جاری کی

همه ی بیستون را از اشک جاری کن
ملان ملاوان شیرین ملاوان دل اژ اه سنین شیرین مه تاوان عزیز شیرین مه تاوان

فرهاد جا نکین ایمان دینت فرهاد جا نکین ایمان دینت

بانه چاه واکن سیل که شیرینت عزیز سیل که شیرینت

ملان ملاوان شیرین ملاوان دل اژاه سنین شیرین مه تاوان عزیز شیرین مه تاوان

صدای بیشه زن نی وه بیستون صدای تیشه زن نی وه بیستون
صدای غمم ناله ی ناز خاتون عزیز ناز خاتون

ملان ملاوان شیرین ملان ملاوان دل اژ اه سنین شیرین مه تاوان عزیز شیرین مه تاوان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar