آخرين خبر/ ترانه اي عاشقان با صداي عليرضا عصار به مناسبت عيد غدير خم تقديم به شما.


اي عاشقان اي عاشقان؛ دل را چراغاني کنيد!
اي مي فروشان شهر را انگور مهماني کنيد
معشوق من بگشوده در روي گداي خانه اش…
تا سر کشم من جرعه اي؛ از ساغر و پيمانه اش
بزم است و رقص است و طرب مطرب نوايي ساز کن…
در مقدم او، بهترين تصنيف را آواز کن
مجنون بوي ليليم در کوي او جايم کنيد
همچون غلام خانه اش زنجير در پايم کنيد!
اي عاشقان اي عاشقان؛ دل را چراغاني کنيد!
اي مي فروشان شهر را انگور مهماني کنيد

 
معشوق من بگشوده در روي گداي خانه اش…
تا سر کشم من جرعه اي؛ از ساغر و پيمانه اش
نوري به چشم دوستان، خاري به چشم دشمنان
ميسوزم از سوداي او، اين شعله را افزون کنيد!
چندان که خون اندر سبو؛ از روح جانم مي رود
اي عاشقان از قلبِ من پيمانه ها پر خون کنيد!
اي عاشقان اي عاشقان؛ دل را چراغاني کنيد!
اي مي فروشان شهر را انگور مهماني کنيد
معشوق من بگشوده در روي گداي خانه اش…
تا سر کشم من جرعه اي؛ از ساغر و پيمانه اش

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar