آخرين خبر/ آواز شکايت هجران در دستگاه همايون
(آواز بيات اصفهان)
آواز : محمد اصفهاني
سه‌ تار : آريا عظيمي نژاد
زين‌ گونه‌ ام که در غم غربت شکيب نيست
گر سر کنم شکايت هجران غريب نيست

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar