آخرین خبر/ آهنگ : آه باران
• آواز : استاد شجریان
• آلبوم : آه باران
• آهنگساز : استاد شجریان
• ترانه‌ سرا : فریدون مشیری

ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید!! ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید!!
این گیسو پریشان، کرده بید وحشی باران…♪♪
یا نه دریایی است گویی؛ واژگـونه بر فراز شــهر!!
شهر سوگواران! شهر سوگواران…♪♪
ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید!! ریشه در اعماق اُقیانوس دارد شاید!!
این گیسو پریشان، کرده بید وحشی باران…♪♪
یا نه دریایی است گویی؛ واژگـونه بر فراز شــهر!!
شهر سوگواران! شهر سوگواران…♪♪
هر زمانی که، فُرو میبــارد از حد بیش!!
ریشه در من میدواند پُرسشی، پیگیــر با تشویش…♪♪
رنگ این شب های وحشت را تواند شُست آیـا؟؟ از دل یاران!! از دل یاران!!
چشــم ها و چشــمه ها خُشکنـد…♪♪
روشنی ها مَحو در، تاریکی دلتنگ!!
همچنان که نامـها در ننگ…♪♪ همچنان که نامـها در ننگ…♪♪
هر چه پیرامون ما، غرق تباهی شد!! غرق تباهی شد!!
آه بــاران…! آه بــاران…!
اِی اُمید جان بیداران…♪♪ اِی اُمید! اِی اُمید جان بیداران…♪♪
بَر پلیدی ها! که ما عُمری ست در گرداب آن غرقیـم!!
آیا چیره خواهی شد؟؟ چیره خواهی شد؟؟
بر پلیدی ها! بر پلیدی ها! که ما عُمری است در گرداب آن غرقیـم…♪♪
آیا چیره خواهی شُـــد؟! آه بــاران…!!

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar