آخرین خبر/ برخی از قطعات موسیقی در جهان، گذرنامه ورود بر دلهای همه، بی در نظر گرفتن رنگ ، نژاد، فرهنگ بومی ویژه و جغرافیا را دارند. " برای الیز" بتهوون از آن جمله است.
اجرای این آهنگ را توسط "لنگ لنگ" پیانیست پر آوازه چینی ببینیم و بشنویم.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar