آخرین خبر/ ویدئویی از تارنوازی زیبای محمد حسن زاده که عباس سپاهی یونسی در پیجش منتشر کرده است و ضمن انتشار این ویدئو نوشت:

🔶 دوتار عارف صوفی را که به دست محمد دادیم نه گفت پرده های این دو تار زیاد است و نه هیچ چیز دیگر . در آفتاب کم رمق نزدیک ظهر روستای (درس آخوند) تربت جام تکیه داد به دیواری کاهگلی و برایمان زد و خواند.

🔶🔶 در همین چند دقیقه می‌توانید ببینید محمد با جرات و قدرت پنجه می‌زند آن هم پنجه ای شیرین که شنونده را به ادامه شنیدن و نگاه کردن به دوتارنوازی آش ترغیب و تشویق می کند . خدا به او صدای خوبی هم داده است و این مزیتی است که در هر خوانندهای جمع نمیشود بعضی ها خوب می نوازند، بعضی ها خوب می خوانند اما کمتر هستند هنرمندانی که هم بخوانند و هم بنوازد و محمد باید از این جهت شکرگزار باشد.

🔶🔶🔶 مهمتر از همه باید درسش را ادامه بدهد و امیدوارم با صحبت هایی که با خودش و با پدرش داشتم و با برنامه ای که برایش داریم، مقدمات برگشتن این استعداد ارزشمند به مدرسه فراهم شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar