آخرین خبر/ متن آهنگ: گیسو پریشان کرده در باد
عطر دهانش
خوشبوتر از خوشبوترین گلهای ایران
رعناترین دخت
زیباتر از
زیباترین زن
بانوترین بانوی عالم
یکتاتر از
یکتاترین بازیگر عشق
آه ای گرانمایه ترین یار
ای آخرین دوست

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar