آخرین خبر/متن ترانه:

♫♫ تو بیو تی ما بنشین ، آی بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین ، آی بلال طبیب دردُم
های هایی گل نای نایی گل ، وای دودر نومدی مو مردم
های هایی گل نای نایی گل ، وای دودر نومدی مو مردم
در غم ندیدنت آی بلال علی لوزردُم
در غم ندیدنت آی بلال علی لوزردُم
های هایی گل نای نایی گل ، وای دودر نومدی مو مردم
های هایی گل نای نایی گل ، وای دودر نومدی مو مردم
تو بیو تی ما بنشین ، آی بلال طبیب دردُم
تو بیو تی ما بنشین ، آی بلال طبیب دردُم
های هایی گل نای نایی گل ، وای دودر نومدی مو مردم
های هایی گل نای نایی گل ، وای دودر نومدی مو مردم
در غم ندیدنت آی بلال علی لوزردُم
در غم ندیدنت آی بلال علی لوزردُم
های هایی گل نای نایی گل ، وای دودر نومدی مو مردم
های هایی گل نای نایی گل ، وای دودر نومدی مو مردم
♫♫

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar