آخرین خبر/  متن آهنگ:

بر تن خود باز هم از جنس ابر 
باغ پوشیده است شولای سفید
روزهای زرد پاییزی گذشت 
می وزد در کوچه ها ابر امید
در دل باغی که از توفان گذشت
وحشتی از روزهای سرد نیست
هیچ رودی در رسیدن نا امید 
هیچ برگی در شکفتن زرد نیست
آرزوی دیدن فردای سبز می درخشد در نگاه پنجره
رد پای زندگی بر روی برف 
خانه روشن از چراغ خاطره
ماه پیدا می شود از پشت ابر 
باز رقص ماهیان در جویبار 
برف می بارد به روی خانه ها 
می رسد از دور آواز بهار 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar