آخرین خبر/ قطعه《تربت لیلی》

اجرا در بخشی از سریال "در چشم باد"
توسط باباجان حسن اف

شنیدستم که مجنون دل افکار

چو شد از مرگ لیلایش خبردار

گریبان چاک زد با آه و افغان
به سوی تربت لیلا شتابان

در آنجا کودکی دید ایستاده
به سر عمامۀ مشکین نهاده

نشان مرقد لیلی از او جست
پس آن کودک برآشفت و بدو گفت

که ای مجنون تو را گر عشق بودی
ز من کی این تمنا می نمودی؟

برو در این بیابان جستجو کن
ز هر خاکی کفی بردار و بو کن

ز هر خاکی که بوی عشق برخاست
یقین کن تربت لیلی در آنجاست

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar