فردا/ اولين روبات خدمتکار در پاکستان که در يک پيتزافروشي در مولتان به مشتري ها سرويس مي دهد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد