مشرق/ ناآرامی ها در هنگ کنگ برغم اعلام دولت برای پس گرفتن لایحه جنجالی استرداد متهمان به چین همچنان ادامه دارد. هواداران چین با تجمع در یک مرکز تجاری و سردادن شعارهایی خواهان حمایت از پلیس و نیز حفظ اقتدار پکن در این منطقه شدند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید