مشرق/ صبح روز ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ حسینیه معراج شهدا میزبان پیکر مطهر شهید محسن ساری بود و خانواده محترم شهید پس از ۳۵ سال فراق با فرزندشان دیدار کردند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید