انتخاب/ اعدام نمادین در تظاهرات تغییرات آب و هوا در مونیخ
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید