مهر/ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی سفری دو روزه و جهت بازدید از طرحهای عمرانی استان و شرکت در چندین جلسه ، صبح امروز وارد سنندج شد.
آریان نصرالهی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید