باشگاه خبرنگاران/ تصویر زیبایی از هفت توله چیتا در ماسای مارا، کنیاما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید