باشگاه خبرنگاران/ تصویر هوایی از دهکده ای با خانه‌های رنگ آمیزی شده، ونیز ایتالیاما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید