عصر خبر/ یک معمار فرانسوی به نام آندره گدار در سال 1308 بود که این ساختمان سه گوش را در اهواز ساخت. این ساختمان درست در زمان ساسانیان بنا شد. ساختمان سه گوش از جاذبه های تاریخی اهواز است. این ساختمان امروزه دانشگاه ادبیات فارسی اهواز است و با این وجود از جاذبه های گردشگری اهواز به شمار می رود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید