باشگاه خبرنگاران/ تصویری از این توله شیرهای سفید منتشر شد که نشان می‌داد آن‌ها در قفسی در کنار چند مرغ و خروس قرار دارند، همین موضوع با واکنش‌های زیادی در فضای مجازی روبرو شد و افراد انتقادات زیادی از باغ وحش میزبان انجام دادند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : باشگاه خبرنگاران