آخرین خبر/ تکنیک فاصله اجتماعی در خارج از یک فروشگاه در هندوستان.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید