تسنیم/ در چارچوب اجرای "طرح ملی فاصله گذاری اجتماعی" با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس کویید ۱۹ عامل بیماری همهگیر کرونا، اعمال جدی محدودیت رفت و آمد برای خودروهای غیربومی در مسیرهای جادهای خراسان رضوی آغاز شده است. گزارش تصویری زیر برخی تمهیدات اجرای این طرح را در مسیر ورودی​ شهر مشهد(پلیس راه طرق)​ نشان میدهد​ ​

محمدحسین طاقی


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید