میزان/ کشف و لایروبی آبراهه‌های تاریخی تخت جمشید که در چند سال گذشته به طور فصلی انجام می‌شود. در اکتشافات و لایروبی‌های جدید تخت جمشید آبرا‌هه‌های جدیدی کشف شده است که کاوشگران اعتقاد دارند متعلق به دوران هخامنشی نیست و یا در اواخر آن دوره یا ابتدای اشکانیان حفر شده است. تفاوت میان این آبراهه‌ها با دوران هخامنشی در تکنیک‌های حفاری و نوع کانال کشی آن می‌باشد که به مراتب در دوران هخامنشی دقیق‌تر و با نقشه‌تر بوده است. 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar