آخرین خبر/ می زند آتش به قلبم سوز داغ عسکری
گیرد امشب اشک من هردم سراغ عسکری

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar