ايسنا/ سفير ايران در مسکو اظهار کرد: فکر مي‌کنم در منطقه، هيچ کشوري به اندازه روسيه در ارتباط با مسائل منطقه و بين‌الملل به مواضع ما نزديک نيست و فکر مي‌کنم هيچ کشوري نيز به اندازه ايران در اين ارتباط به روسيه نزديک نيست؛ گرچه دو کشور در مورد برخي از موضوعات ديدگاه‌هاي خاص خود را دارند. عصر روز يک‌شنبه مهدي سنايي در نشست «چندجانبه‌گرايي در سياست خارجي ايران، ظرفيت‌ها و راهبردها» که در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شده بود، در سخنان خود با اشاره به اهميت چندجانبه‌گرايي اظهار کرد: در حال حاضر شرايط در عرصه بين‌الملل متفاوت از گذشته است و ما شاهد متولد شدن قدرت‌هاي جديدي هستيم. شرايط جديد در عرصه بين‌الملل شکل سيالي دارد که دربرگيرنده تهديدات و در عين حال فراهم کننده امکان رشد براي بازيگران مستقل در اين عرصه است. البته به شرطي که با دقت عمل کنند. اين ديپلمات ارشد کشورمان با بيان اينکه عرصه بين‌الملل در حال حاضر به يک چندقطبي تبديل شده است، ادامه داد: گرچه هنوز مي‌توان آمريکا را بزرگترين اقتصاد دنيا عنوان کرد ولي سهمي که اين کشور در عرصه بين‌الملل در حال حاضر دارد نسبت به سال‌هاي گذشته کاهش پيدا کرده و ما شاهد افزايش قدرت کشورهايي چون چين و هند هستيم به نحوي که پيش‌بيني مي‌شود در آينده اين دو کشور از آمريکا نيز جلو بزنند. سنايي با بيان اينکه در شرايط کنوني در عرصه بين‌الملل فاصله قدرت‌هاي کوچک و بزرگ کم شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد اين هستيم که قدرت‌هاي جديد منطقه‌اي ظهور پيدا کردند و به نقش‌آفريني مشغول هستند. نظام بين‌المللي چندسطحي شده و ديگر قدرت تک‌لايه نيست و گاهي اوقات براي اتخاذ يک تصميم در عرصه بين‌الملل نيازمند بازيگري قدرت‌هاي منطقه‌اي، بين‌المللي، فرامنطقه‌اي و قدرت‌هاي ملي هستيم. سفير ايران در مسکو با بيان اينکه در چنين شرايطي در کنار موضوع ساختار فرآيندها نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند، چنانکه شاهد ايجاد يک شبکه در اين عرصه هستيم، خاطرنشان کرد: در شرايط جديد قدرت نرم از جمله نقش‌آفريني شبکه‌هاي اجتماعي توانسته ساختارها را تحت فشار قرار دهد و حتي آنها را مجبور به پاسخگويي کند. در اين حالت گاهي فرآيندها از پايين به بالاست در حالي که پيش از اين فرايند از بالا به پايين بود. سنايي با بيان اينکه دنياي امروز دنياي ۲۰ الي ۳۰ سال پيش نيست و فرآيندها در آن تغيير کرده است و ما بايد چندجانبه‌گرايي را در اين راستا بپذيريم، ادامه داد: در اين تحولات شاهد افزايش نقش شرق و کاهش نقش غرب هستيم. البته اين سخن به اين معنا نيست که ما به يک طرف فقط سوق پيدا کنيم. در اين سخن چندجانبه‌گرايي نهفته است و ما نبايد تخم‌مرغ‌هايمان را در يک سبد بگذاريم. من خود به سياست توازن اعتقاد دارم و معتقدم هر چقدر ما بيشتر به سمت چندجانبه‌گرايي حرکت کنيم و از اندوخته‌ها و تنوع بيشتري در عرصه بين‌الملل برخوردار باشيم قدرت چانه‌زني‌مان نيز با شرکايمان افزايش پيدا مي‌کند. وي با بيان اينکه در موضوع چندجانبه‌گرايي تقويت روابط با همسايگان بسيار مهم است و در اين چارچوب ما بايد روابط‌مان را با کشورهايي چون چين، هند و روسيه گسترش دهيم، ادامه داد: در کنار اينکه بر اهميت چندجانبه‌گرايي تاکيد مي‌کنيم، هنوز بسياري از قضاوت‌ها در کشور در ذيل موضوع دوقطبي بودن عرصه بين‌الملل شکل مي‌گيرد از جمله در مورد تعامل با روسيه. در حالي که ما بايد از اين تفکر عبور کنيم و با عينک جديد و بر اساس واقعيت‌هاي امروز به تحولات نگاه کنيم. اين ديپلمات ارشد ايراني در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با تاکيد بر اين که ما بايد تلاش کنيم که تنش‌هايمان با کشورهاي عربي همسايه کاهش پيدا کند زيرا اين تنش‌ها حضور ايران در عرصه منطقه‌اي را با چالش روبه‌رو مي‌کند، ادامه داد: در همين چارچوب اصلاح روابط با کشورهاي عربي منطقه بخصوص عربستان بايد مورد توجه قرار بگيرد البته من نمي‌خواهم در اينجا قضاوتي انجام دهم و قطعاً رفتارهاي عربستان در بسياري از موارد قابل قبول نيست. سنايي با تاکيد بر اينکه منافع ملي ما اقتضا مي‌کند که روابط قوي با روسيه داشته باشيم و در اين سال‌ها تلاش کرده‌ايم که اين روابط را تعميق بدهيم، افزود: اکنون روابط دو کشور همه‌جانبه و فراگير است. همه عناصر موجود در يک رابطه در روابط دو کشور وجود دارد و رايزني‌ها به شدت ارتقا پيدا کرده است چنانکه رؤساي جمهور دو کشور طي پنج سال گذشته حدود ۱۶ بار با يکديگر ديدار و گفت‌وگو کردند. سفير ايران در مسکو با بيان اينکه در حال حاضر روابط اقتصادي دو کشور به سطح ۵۰۰ ميليون دلار رسيده در حالي که ظرفيت‌هاي موجود بسيار فراتر از اين رقم است، ادامه داد: متأسفانه تحريم‌هاي قبلي در روابط اقتصادي دو کشور تأثير گذاشت به نحوي که روابط اقتصادي و بانکي دو کشور تقريباً فلج شد در حالي که اکنون در تلاش براي بازسازي اين رابطه هستيم و تصور مي‌کنيم که در اين دوره تحريم‌ها تأثير جدي بر روابط دو کشور نداشته باشد و روس‌ها نيز هيچ پروژه جدي‌اي را در جريان تعامل با ايران قطع نکردند. سنايي همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اينکه در مسير توسعه روابط ايران با روسيه همواره با حمايت‌ها و تشويق‌هاي آقاي ظريف مواجه بوده‌ايم، گفت: در طول پنج سال گذشته نيز آقاي ظريف بيش از ۲۰ بار به روسيه آمده‌اند و با مقامات اين کشور رايزني داشتند. وي در بخش پاياني صحبت‌هاي خود با تاکيد بر اينکه در عرصه بين‌الملل قرار نيست کشوري به کشور ديگر تکيه کند و هر کشوري در راستاي منافع خود قدم برمي ‌دارد، خاطرنشان کرد: روسيه شريک ماست و من فکر مي‌کنم در منطقه هيچ کشوري به اندازه روسيه مواضعش به ما نزديک نيست و از جانب روس‌ها نيز تصور دارم که اين تفکر وجود دارد که هيچ کشوري به اندازه ايران به مواضع آنها در عرصه بين‌المللي و منطقه‌اي نزديک نيست گرچه دو کشور در مورد برخي از مسائل ديدگاه‌هاي خاص خود را دارند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد