آخرین خبر/ چرا 14 پرونده مربوط به تخلف خودروسازان 4 سال پیگیری نشد؛ نماینده دوره نهم مجلس: آنقدر خودروسازان نفوذ دارند در دولت که اگر بگویم به برنامه ایراد امنیتی می گیرند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید