خبرگزاری دانشجو/ تشریح اهم برنامه های وزیر امور خارجه پس از ورود به نیویورک را مشاهده می کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید