مشرق/ اگر آمریکا دنبال امنیت است، از منطقه فاصله بگیرد/ رئیس جمهور : اگر راست می گویند و واقعا دنبال امنیت منطقه هستند این همه سلاح، هواپیما، بمب و سلاح های خطرناک را به منطقه ارسال نکنندو از این منطقه خارج شوند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید