آخرین خبر/ اموال مسئولین از رهبر تا وزیران در دست رئیس قوه قضائیه قرار خواهد گرفت

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید