شبکه خبر/ قاضی خطاب به شبنم نعمت‌زاده: به آشنایانتان بگویید نامه‌نگاری نکنند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید