باشگاه خبرنگاران/ محمدباقر قالیباف در برنامه دست خط شبکه پنج سیما درباره یکی از معاونانش در دوران ریاست بر شهرداری تهران بود و هم اکنون به فساد اقتصادی متهم است، صحبت کرد. وی گفت: هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارم حتی همین معاون که می‌گویید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید