k ٣٠
١٦

آخرین خبر/ توضیحات فرمانده کل ارتش درباره انهدام پهپاد متجاوز را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید