k ١١
٩٦

آخرین خبر/ ویدئویی را که خواهید دید نگاهی به سن و سال مسئولان ایرانی می اندازد و مقایسه ای با کشورهای پیشرفته دارد.

در این ویدئو به نکات جالب توجهی بر می خورید که شاید پاسخ بسیاری از سوال های شما باشد و حتی برای شما ایجاد سوال کند!

به راستی چرا مسئولان پیر از صندلی خود دل نمی کَنند؟


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید