k ٣٦
٠

باشگاه خبرنگاران/ مردم شهریار امروز به پشتیبانی از مدافعان امنیت کشور به خیابان ها آمدند.

ابتدای خیابان ولیعصر(عج) در شهریار امروز غوغایی به پا بود. مردم در هوای سرد با شهید امنیت خود وداع کردند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید