k ١٢٥
٥٢

باشگاه خبرنگاران/ شماری از اغتشاشگران در منطقه زرگان (شهرستان اهواز) و در جریان ایجاد ناامنی‌ها، سعی کردند با یک اتفاق ساختگی و فعالیتی کارگردانی شده، بسیج را مقصر آسیب دیدن یک مرد جلوه دهند.

دوربین‌ها تمام حرکات این اغتشاشگران را ثبت کرده‌اند که در فیلم زیر، این اتفاقات ساختگی را مشاهده می‌کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید