العالم/ برادر امير قطر به جزيره ابوموسي ايران سفر کرده است. او با انتشار تصويري در اينستاگرام از حضور در ايران و شکار پرنده در جزيره ابوموسي خبر داده است. شکار پرندگان شکاري يکي از تفريحات مورد علاقه مردم عرب ساحل خليج فارس است. امارات درباره مالکيت جزيره ايراني ابوموسي در خليج فارس، ادعاهايي را مطرح مي کند که مقامات تهران آن را رد مي کنند. انتشار پرچم ايران در کنار اسم ابوموسي در اين اين استوري قابل توجه است و مي تواند نشانه اي از چرخش قطر در موضوع ادعاي امارات درباره مالکيت بر جزيره ايراني ابوموسي باشد.