انصاف نیوز/ معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور برای تغییر راهکار داد.

معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در حاشیه‌ی کنگره‌ی حزب اتحاد ملت به انصاف نیوز می‌گوید: « تنها راهی که برای تغییر داریم؛ صندوق رای است. مردم حق دارند در آینده‌ی سیاسی خود دخالت کنند و قانون اساسی هم این حق را به آنها داده است، همه تصریح دارند این حق مردم است.

امیدوار هستم مردم به سادگی از حق خودشان نگذرند و این عدم مشارکت به مفهوم قهر کردن با حاکمیت نیست. در واقع عدم مشارکت به معنی فرصت دادن به کسانی است که با اقتدارگرایی و افراط گرایی کشور را به سمت دیگری می‌برند. امید را باید در جامعه ایجاد کرد. یک بخشی از امید سیاست و برنامه‌ها است.»

ابتکار درباره‌ی وضعیت مجلس آینده گفت: «وضعیت مجلس آینده هم بستگی به رای مردم دارد؛ امیدوارم نمایندگانی سالم باتوان و پر درایت انتخاب شوند.»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید