اعتماد/ نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد تلویحاً به دست داشتن کشورش در اعتراضات و اغتشاشات صورت‌گرفته در منطقه اعتراف کرد.

کلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در نشستی مطبوعاتی تاکید کرد: تظاهرات و ناآرامی‌ها در لبنان، سوریه و یمن و هر جایی که ایران در آن حضور دارد برقرار خواهد بود و این تظاهرات تا زمانی که فشارهای حداکثر آمریکا به نتیجه برسند ادامه پیدا می‌کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید