k ١٠
٦

فارس/ مجتمع آموزشی فرح در سال 1351 با حضور محمد‌رضا پهلوی و هویدا افتتاح شد. این مجتمع بعد از انقلاب به مجتمع آموزشی دکتر شریعتی تغییر نام داد. حال و روز این روزهای این مجتمع آموزشی را در این ویدئو ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید