آخرین خبر/ واعظی بعد از جلسه هیئت دولت در مورد خیلی از مسائل روز کشور اظهار نظر کرد که در ویدئو میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید