ايسنا/ سخنگوي وزارت امور خارجه از پيگيري اين وزارت خانه براي بازگرداندن دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در ايتاليا خبر داد. به گزارش ايسنا، سيد عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه در اين باره گفت: با توجه به وضعيت همه گيري بالاي کرونا در ايتاليا دهها نفر از دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در آن کشور در خواست بازگشت به کشور را دارند که اين موضوع در تهران و رم در دست پيگيري جدي است و به محض دريافت مجوزهاي لازم -با توجه به وضعيت قرمز در آن کشور- اقدام لازم براي بازگشت اين عزيزان صورت مي پذيرد. وي گفت: وزارت امور خارجه از طريق ستاد ملي کرونا و سفارت جمهوري اسلامي ايران در رم و دولت ايتاليا موضوع را تا حصول نتيجه دنبال خواهند کرد.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد