ايسنا/  يک کارشناس مسائل بين الملل با اشاره به نظر رئيس اندونزيايي شوراي امنيت درباره درخواست آمريکا براي بازگرداندن تحريم هاي قبلي عليه ايران گفت: آمريکا با شرايط و وضعيت نامطلوبي در شوراي امنيت و جامعه جهاني مواجه شده است.

داود هرميداس باوند در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به موضع رييس شوراي امنيت درباره نامه آمريکا به اين شورا براي فعال کردن مکانيسم ماشه گفت: در اين مورد شورا تصميم‌گير است يا بايد با اکثريت آرا يا با راي گيري اين مساله را تعيين تکليف کند. در بحث ايران چون شورا صلاحيت حفظ صلح و امنيت بين الملل را دارد و آمريکا اين مساله را با تفسير خود به صلح و امنيت بين الملل مرتبط کرده است بايد صريح اعلام موضع کند. 

وي ادامه داد: از اين رو شوراي امنيت بايد در اين زمينه تصميم قاطع بگيرد. شوراي امنيت نمي تواند درخواست براي فعال کردن مکانيسم ماشه را به حال خود رها کند و صرفا به يک اعلام موضع و نظر اکتفا کند. در اين مورد خاص بايد قاطعانه نظر دهد و اين مساله را ببندد. 

اين کارشناس مسائل بين الملل اظهار کرد: از آنجايي که راي به پيش نويس قطعنامه آمريکا براي تمديد تحريم تسليحاتي با اکثريت داده نشد و حتي اعضاي اروپايي شورا راي ممتنع دادند آمريکا موقعيت ضعيفي در شورا پيدا کرد، در عين حال شاهد هستيم که آمريکا موضوع بازگرداندن تحريم ها عليه ايران را به جد و به هر شکل قصد دارد پيگيري کند به ويژه که در آستانه انتخابات رياست جمهوري به موفقيت در چنين بحثي نياز دارد از اين رو نياز است تا شوراي امنيت صريح نظر دهد. 

هرميداس باوند تصريح کرد: بايد اکثريت اعضاي شوراي امنيت به رئيس شورا اختيار تصميم گيري در اين باره بدهند يا رئيس شورا از همه اعضا در اين باره نظر بخواهد که معمولا شوراي امنيت در چنين مواردي راي گيري مي کند. بنا بر اين در روزهاي آينده بايد منتظر نظر قطعي شورا باشيم اينکه به چه شکل آن را انجام دهند مشخص نيست اما حتما بايد سرنوشت درخواست آمريکا مشخص شود چرا که اين موضوع مي تواند به يک رويه تبديل شود و از اين پس هر عضو سازمان ملل به ويژه آنها که حق وتو دارند درخواست اقدام عليه يک کشور را صادر کنند که اين بر خلاف منشور سازمان ملل است. 

هرميداس باوند خاطرنشان کرد: در بحث ايران بايد بگويم آمريکا از وظايف و قوانين بين الملل در طرح اين درخواست عدول کرده است چون او ديگر عضو برجام نيست اما از آنجايي که در اين بحث مسائل نظامي را مطرح کرده است مي تواند موضوع صلح و امنيت بين الملل شود. 

وي ادامه داد: چين و روسيه چون فروشنده سلاح به ايران هستند علاوه بر بحث حمايت از برجام مخالف نگاه و درخواست آمريکا هستند و در اين مورد به طور جدي پاي کار هستند. معتقدم آمريکا با شرايط و وضعيت نامطلوبي در شوراي امنيت مواجه شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar