مهر/ دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ۱۵۰ نفر در کشور متخصص چتربازي هستند و سودهاي بادآورده را درو مي‌کنند و اکثريت مردمي که ديرتر وارد مي‌شوند با زمين‌هاي سوخته مواجه مي‌شوند.

محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در صفحه اينستاگرام خود در يادداشتي با عنوان «بازار هيجاني، نقدينگي رهاشده و ضرر بازيگران کم‌اطلاع!» به تحليل وضعيت اين روزهاي بورس پرداخت.

متن يادداشت محسن رضايي به اين شرح است:

«وقتي اطلاعات بازار سرمايه و فرصت‌هاي اقتصادي آن به صورت يکسان براي عامه مردم شفاف نباشد عده اندکي نوسانات را زودتر پيش‌بيني و رصد مي‌کنند، به موقع وارد بازارها مي‌شوند، سودهاي بادآورده را درو مي‌کنند و اکثريت مردمي که ديرتر وارد مي‌شوند با زمين‌هاي سوخته مواجه مي‌گردند!

بنا بر اطلاعات موثق بيش از ۱۵۰ نفر در کشور هستند که متخصص چتربازي هستند اين افراد پول خود را در بانک‌ها و يا دارايي‌هاي نقد شونده نگه مي‌دارند و مي‌دانند که هر چند سال يک بار چه فرصت‌هاي سودآوري ايجاد مي‌شود.

در مورد بورس هم طيف مذکور به خوبي پيش بيني کرده بود که اين فرصت چه موقع در بورس رخ خواهد داد. با اين حساب پول‌هاي خود را به آن سمت بردند و برداشت سودآور و قابل توجهي در سال ۹۸ از بورس داشتند و داستان اين اواخر که سوددهي بورس تمام شده بود و مردم عادي به سمت بورس رفتند پايان يافت.

لذا ضرورت دارد در خصوص اين نوع فعل و انفعالات مقطعي که با خود هيجان و تبعات مختلفي به بار مي‌آورد به صورت جدي تصميم‌گيري شود.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar