آرمان ملي/ هدايت آقايي فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: پيشنهاد اصلاح‌طلبان براي بازگشت اعتماد عمومي، بازگشت شأن و قدرت هر نهادي است؛ به طوري که نهادهاي موازي حذف شوند و شأن روساي‌جمهور به آنها بازگردانده شود. در واقع اگر مي‌خواهيم انتخابات‌ها در کشور پرشور برگزار شود نبايد فضاي رقابت را به چهره‌هاي دستچين شده منحصر کنيم.

مردم بايد حق انتخاب داشته باشند و تاثير خود را در سرنوشت کشور به طور ملموس حس کنند تا شور و شوق انتخاباتي به کشور بازگردد. امروز در جامعه احساس مي‌شود که فقط جرياني خاص کشور را اداره مي‌کند و نمونه آن را تا حدي در مجلس شاهد هستيم. اگر انتخابات آتي هم به همين طريق برگزار شود و چنين نتيجه‌اي دربرداشته باشد قاعدتا اعتماد مردم بازنخواهد گشت. در حال حاضر براي نجات کشور و همچنين رضايت عمومي و احياي سرمايه اجتماعي شعار همه گروه‌ها و جريانات سياسي، در يک کلام مردم و پيگيري مطالبات آنهاست و هيچ کسي نيست که بگويد به خاطر مساله ديگري تلاش مي‌کنم. هر چند اميد مي‌رود واقعا همه کارها فقط در راه رضايت و رفاه‌ حال و زندگي مردم باشد و از شعار به حالت عمل درآيد. اما واقع قضيه اين است که در شرايط امروز کليه حرکت‌هاي سياسي اعم از داخلي و بين‌المللي به نوعي با مشکل مواجه شده است و اين به خودي خود به نااميدي‌ها دامن مي‌زند. در نهايت بهترين راهکار اين است که استفاده از روش‌ها و رويکردهاي حذفي در کشور پايان يابد، علاوه‌بر اين بايد به نامزدهاي انتخاباتي هم گوشزد شود که اظهاراتي داشته باشند که در قانون اساسي ذکر شده است تا با گذشت زمان بتوانند نسبت به آنها پاسخگو باشند. اکنون مشکل مردم اين است که نمي‌دانند بايد از چه کسي مطالبه کنند. اگر از مجلس پاسخگويي بخواهند اين نهاد، نهادهاي حاکميتي را نشان مي‌دهد، اگر از دولت مطالبه کنند دولت به کمبود اختيارات و موازي‌کاري‌ها اشاره مي‌کند و از اين جهت گفته مي‌‌شود که بي‌اعتمادي شايد در بسياري موارد به اوج خود رسيده است. البته قوا در کشور متحد هستند تا به مطالبات مردم رسيدگي کنند و اعتماد را به ملت بازگردانند. شايد پس از مدتي حقوق از دست رفته مردم بازگردد و روساي‌جمهور هم طبق همين دستورالعمل کشور را اداره کنند. مردم نبايد احساس کنند جايگاه رئيس‌جمهور در کشور در حد يک مسئول دسته‌چندم است و مديريت کلان ندارد. در‌واقع به نظر مي‌رسد طي چندسال اخير بسياري از قدرت‌ها از رئيس‌جمهور گرفته شده و در بسياري از موضوعات اختيار خاصي ندارد. اين رسم بايد عوض شود به‌طوري که مردم حس کنند آراي آنها در سرنوشت‌شان موثر است. در واقع اگر رئيس‌جمهور قدرت لازم را طبق قانون اساسي در کشور نداشته باشد مردم بر چه اساس و به چه اميدي راي بدهند؟ اگر مردم به انتخابات علاقه‌مند شوند و براي آن اشتياق نشان دهند جريان‌هاي سياسي درون کشور هم بهتر به برنامه‌هاي خود عمل مي‌کنند و راه و رسم توسعه با روش‌هاي تسهيل‌تري ادامه مي‌يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar