ايسنا/ شوراي هماهنگي تبليعات اسلامي در بيانيه اي اقدام ننگين بحرين در عادي سازي روابط با رژيم غاصب صهيونيستي را خيانتي آشکار خواند.

متن بيانيه شوراي هماهنگي تبليعات اسلامي بدين شرح است :
پس از قبول ذلت توسط دولت دست نشانده و مرعوب امارات، اينک پذيرش ذلت سازش توسط دولت سرسپردۀ و ديکتاتور بحرين سلسله اي زنجيروار از اقدامات تحريک آميز براي به انحراف کشيدن افکار و اذهان عمومي جهان از مسألۀ اول جهان اسلام و عادي سازي روابط با رژيم کودک کش و اشغالگر صهيونيستي خيانتي آشکار است که هرگز از عزم و مقاومت ملت‌هاي جهان اسلام نخواهد کاست و به زودي شاهد آزادي سرزمين‌هاي اشغالي و قدس به دست جوانان و رزمندگان فلسطين خواهيم بود.

با اين سازش رذيلانه، حاکمان بحرين  بايد بدانند که باز کردن پاي رژيم صهيونيستي به منطقه خليج فارس موضوع ساده و گذرايي نخواهد بود و اين اقدام نابخردانه نه تنها صلح و امنيت به همراه نخواهد داشت بلکه موجب ناامني و بي ثباتي فزاينده خواهد شد که سازشکاران  از جمله حاکمان ابله بحرين را هم در بر خواهد گرفت.

پيوستن بحرين به قطار عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي نتيجۀ سرسپردگي يک رژيم وابسته است که تحت تعليمات آمريکايي و اسرائيلي به حيات ظلم ستيزانه عليه ملت خود مي پردازد.

حاکمان ابلهي که براي عادي سازي روابط با رژيم اشغالگر قدس و نمايش بين المللي آن عجله مي کنند، بايستي روزي بهاي اين جنايت بزرگ خود را به شکلي سنگين بپردازند.

رفتار استکباري ترامپ  قمارباز در وادار نمودن حاکمان سخيف کشورهاي دست پرودۀ خود با صهيونيست هاي تروريست پرور و اينگونه عادي سازي در راستاي اجراي طرح معامله قرن و تکميل پروژۀ نابودي کشورهاي عربي است که حاکمان بزدل از درک آن غافل هستند.

بي شک ملت شجاع بحرين در ادامه مبارزات خود و حمايت از فلسطين، پاسخ اين خيانت حکام ديکتاتور را خواهد داد.

گره خوردن سرنوشت آل خليفه به سرنوشت رژيم صهيونيستي، يک پايان پيش‌بيني شدۀ شومي براي آناني است که به دنبال جدايي از ملت‌ها و خوش خدمتي به استعمارگران و توطئه گران عليه امت عربي و اسلامي هستند.

شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي ضمن محکوميت شديد اين توافق ننگين و اقدام خفت بار، آن را حماقتي راهبردي و  خيانتي بس بزرگ دانسته که تاريخ آن را هرگز فراموش نخواهد کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar